Първи етаж > ИЗБЕРИ ИМОТ

П.М.ТИПЧиста площ м2Общи части м2Маневрираща площ м2Обща площ м2ЦенаСтатус
ПМ-1 открито 12,26 12,26 3000 евро Свободно
ПМ-2 открито 12,74 12,74 3000 евро Свободно
ПМ-3 открито 13,86 13,86 3000 евро Продадено
ПМ-4 открито 14,78 14,78 3000 евро Запазено
ПМ-5 открито 15,72 15,72 3000 евро Запазено
ПМ-6 открито 13,09 13,09 3000 евро Свободно
ПМ-7 открито 12,50 12,50 3000 евро Свободно
ПМ-8 открито 12,50 12,50 3000 евро Свободно
ПМ-9 външно закрито 15,88 1,69 17,57 5000 евро Свободно
ПМ-10 външно закрито 16,12 1,72 17,84 5000 евро Свободно
ПМ-11 външно закрито 16,22 1,73 17,95 5000 евро Свободно
ПМ-12 външно закрито 13,36 1,43 14,79 5000 евро Запазено
ПМ-13 външно закрито 16,20 1.73 17,93 5000 евро Свободно
ПМ-14 външно закрито 18,91 2.02 20,93 5000 евро Свободно
ПМ-15 външно закрито 12,50 12,50 5000 евро Свободно
ПМ-16 закрито 16,68 3,51 16,24 36,43 6000 евро Запазено
ПМ-17 закрито 13,74 2,89 13,38 30,01 6000 евро Свободно
ПМ-18 закрито 15,68 3,30 15,27 34,25 6000 евро Свободно
ПМ-19 закрито 12,50 2,63 12,17 27,30 6000 евро Свободно
ПМ-20 закрито 12,07 2,54 11,75 26,36 6000 евро Свободно
ПМ-21 закрито 14,36 3,02 13,98 31,36 6000 евро Свободно
ПМ-22 закрито 14,33 3,02 13,95 31,30 6000 евро Запазено
ПМ-23 закрито 17,80 3,75 17,33 38,88 6000 евро Продадено
ПМ-24 закрито 13,17 2,78 12,82 28,77 6000 евро Свободно
ПМ-25 закрито 21,25 4,48 20,70 46.43 6000 евро Запазено
ПМ-26 закрито 12,50 2,63 12,17 27,30 6000 евро Свободно
ПМ-27 закрито 14,77 3,11 14,38 32,26 6000 евро Свободно
ПМ-28 открито 14,07 1,50 15,57 3000 евро Свободно
ПМ-29 открито 14,12 1,51 15,63 3000 евро Свободно
ПМ-30 открито 12,22 12,22 3000 евро Свободно
ПМ-31 открито 12,53 12,53 3000 евро Свободно
ПМ-32 открито 12,04 12,04 3000 евро Свободно
Първи етаж
Посочете на апартамент за да разгледате кратка информация
Изберете апартамент за да разгледате детайнлна информация