ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Инвеститор е ЕТ "ТОП-ЗЕТ", който ще реализира обекта в сътрудничество с една от най-реномираните строителни фирми в България "Планекс" ЕООД.

 
Планекс ЕООД е най-голямата компания в Планекс Холдинг, специализирана в строителството на бизнес и търговски комплекси, обществени, индустриални и жилищни сгради в цялата страна. Фирмата е основана 1990 г. През последните 10 години развитие Планекс се превръща в лидер на строителния пазар. Създадените дъщерни фирми позволяват на Планекс като Главен изпълнител да гарантира качественото и в срок изпълнение на проектите, независимо от техния мащаб. Фирмата разполага с високо квалифицирани инженери, технически ръководители, икономисти и работници от различни строителни специалности, а така също и с мощна строителна техника.

 

Реализирани обекти: